Daj się sfotografować Paparazzi

 • Udział w grze miejskiej jest bezpłatny oraz dobrowolny 
 • Gra miejska rozpoczyna się na w Gdańsku, w Parku Oliwskim – 02.06  o godzinie 18:00, zbiórka 17:45 Gra miejska trwa 2 godziny i kończy się o 20:00.
 • W grze mogą brać udział osoby, które zarejestrowały się na stronie www.picme.pl 
 • Wysyłając formularz ze zgłoszeniem na Grę, uczestnik akceptuje ten Regulamin.
 • W grze miejskiej Picme poruszamy się po wyznaczonej części parku Oliwskiego. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub z powodu innych przyczyn losowych, można przełożyć grę na inny termin. 
 • Gra jest przewidziana dla 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników gry.
 • Gra rozpoczyna się odprawą dla uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym
 • Picme.pl oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry (np. wypadki losowe, kradzieże, wypadki spowodowane warunkami atmosferycznymi). 
 • Uczestnicy biorący udział w grze nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających udział w grze. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Uczestnicy gry wyrażają zgodę na użycie ich adresów mailowych – podanych poniżej – celem przesyłania zaproszeń na kolejne gry miejskie.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora i autora zdjęć powstałych w trakcie PicMe na swoich profilach społecznościowych i stronie www (np. w celu promocji swojego portfolio fotograficznego)
 • Fotograf może robić zdjęcia tylko i wyłącznie osobom z charakterystycznym czerwonym kubkiem, który zostanie dokładnie przedstawiony na zbiórce przed rozpoczęciem gry.
 • Zakazane jest robienie zdjęć innym osobom, które nie uczestniczą w grze. Fotograf musi zachować szczególną ostrożność, aby w kadrze nie znajdowały się osoby trzecie. 
 • Wszyscy gracze muszą zachować szczególną ostrożność podczas gry, z uwzględnieniem poszanowania swobody osobistej i prywatności osób trzecich. Zabronione jest bieganie, głośne zachowanie, przeszkadzanie, zaczepianie odwiedzających Park. Gracze muszą zachowywać się spokojnie, kulturalnie, z szacunkiem w stosunku do pozostałych graczy oraz do przypadkowych osób nie uczestniczących w grze. Wszelkie zachowania niezgodne z regulaminem prowadzą do natychmiastowej dyskwalifikacji. 
 • Organizator ma prawo do udostępniania zdjęć graczy jako relacji z wydarzenia na swoich mediach społecznościowych 
 • Każdy uczestnik może w każdej chwili zakończyć grę. 
 • Modele w żaden sposób ze sobą nie rywalizują. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności wynikające z nieprawidłowego działania/uszkodzenia smartphona/aparatu
 • W czasie Gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków
  odurzających.
 • Gra nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji tj. 10.01.2023
 •